Archív článkov

Opening of the worldwide project entitled "Reviving the Pharaonic Rams Road"

23.11.2021 14:52
The Embassy of the Arab Republic of Egypt in Bratislava has the honor of announcing the upcoming worldwide opening of a national project in Egypt called "Reviving the Pharaonic Rams Road", a road connecting the Luxor Temple with the Karnak Temples, one of the largest international projects in the...

Celosvetove otvorení národného projektu v Egypte s názvom „Reviving the Pharaonic Rams Road“

23.11.2021 14:43
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave má tú česť informovať o blížiacom sa celosvetovom otvorení národného projektu v Egypte s názvom „Reviving the Pharaonic Rams Road“, cesty spájajúcej Luxorský chrám s chrámami Karnak, ktorý je jedným z najväčších medzinárodných projekty v...

Presun egyptských kráľovských múmií z Egyptského múzea na námestí Tahrir do nového Múzea egyptskej civilizácie vo Fustate v Káhire

03.04.2021 00:00
https://www.youtube.com/watch?v=bnlXW7KZl0c   https://www.youtube.com/watch?v=0M9adks0rGU  

The transfer of Egyptian royal mummies from the Egyptian Museum in Tahrir Square to the new Museum of Egyptian Civilization in Fustat in Cairo

03.04.2021 00:00
https://www.youtube.com/watch?v=bnlXW7KZl0c https://www.youtube.com/watch?v=0M9adks0rGU

Otvorenie 9. ročníka série prednášok o egyptologii pre verejnosť s názvom Expedície do starovekého Egypta

24.02.2020 17:30
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky na Slovensku otvoril 9. ročník podujatia pripravovaného a podporovaného Nadáciou Aigyptos v spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave, Inštitútom orientálnych štúdií Slovenskej akadémie vied. AF LECTURES-converted.pdf (119936) Opening...

Opening of the 9th Year of a Series of Lectures on Egyptology for the Public Titled “Expeditions to Ancient Egypt”

24.01.2020 17:30
The Embassy of the Arab Republ;ic of Egypt in ratislava opened the 9th annual event which is prepared and supported by the Aigyptos Foundation, in cooperation with the City Museum of Bratislava, the Institute of Oriental Studies of the Slovak Academy of Sciences.   Opening...

Egypt ranked 8th amonth all countries in the world in Gallup's Law & Order index

25.11.2019 13:13
Egypt ranked the 8th safest country at the international level and 2nd safest at the Arab level on the Gallup index for the annual Gallup Global Law and Order report.   Egypt received 92 points ranking 8th at the international level compared to the 16th rank in...

Egypt has advanced on the global index of safety and security that is issued by Gallup

25.11.2019 12:53
Egypt osadilo 8. miesto v zozname najbezpečnejších krajín na medzinárodnej úrovni a 2. miesto v zozname najbezpečnejšiu úroveň na arabskej úrovni v ročnom indexe Gallup o globálnom zákone a poriadku .   Zo ziskom  92 bodov, Egypt získal 8. miesto na medzinárodnej úrovni v...

Pohovor s J.E. Pre TA3

30.09.2019 15:43
https://www.ta3.com/clanok/1165481/egyptsky-velvyslanec-b-khalil-o-diani-na-blizkom-vychode.html

Pracovnú príležitosť

27.03.2018 14:51
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave v súčasnosti hľadá kandidátov na obsadenie funkcie Sekretariát / administratívný asistent   Pracovná náplň: - Starostlivosť s agendou veľvyslanca - Zaobchádzanie s administratívnymi a organizačnými úlohami - Starostlivosť s...
Záznamy: 1 - 10 zo 39
1 | 2 | 3 | 4 >>