Víza

 • Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave prejavuje svoju uctu a ma tu čest informovať, že obdobie oslobodenia od poplatkov za vydávanie turistických víz do Egypta sa predĺžilo pre cestujúcich do gubernií Južný Sinaj, Červené more, Luxor a Asuán do 30. apríla 2021.

 

Typy víz a poplatky


Cenník konzulárnych záležitostí 15.06.2022.pdf

 

Potrebné dokumenty

 • cestovný pas (platný minimálne 6 mesiacov po návrate z Egypta)
 • 2 fotografie (pasový formát, biele pozadie)
 • vyplnená žiadosť o víza- Visa Application Form.pdf 
 • rezervácia letenky
 • rezervácia ubytovania (alternatívne potvrdenie z cestovnej kancelárie o kúpe turistického zájazdu)
 • cudzinci sa musia preukázať povolením na pobyt na SR
 • podanie žiadosti osobne (prípadne rodinný príslušník, prípadne splnomocnenie overené notárom)- neplatí pre cestovné kancelárie
 • na vsupné vízum je potrebné preukázať účel cesty do Egypta (napr. pozývací list z Egypta, vysielací list zo SR, potvrdenie o jazykovom/ štúdijnom pobyte v Egypte, potvrdenie o účasti na konferencii v Egypte)

 

Víza na letisku

 • Pre občanov SR je možné získať turistické víza aj na každom medzinárodnom letisku po prílete do Egypta. Je potrebné preukázať sa cestovným pasom platným minimálne 6 mesiacov po návrate z Egypta. 

 

Grátis víza

 • Najbližší rodinnní príslušníci Egyptských občanov (manželia, deti) majú nárok na vystavenie grátis víz.
 • Dodatočné potrebné dokumenty
  • cestovný pas (platný minimálne 6 mesiacov po návrate z Egypta) 
  • povolenie na pobyt na SR (platí pre cudzincov)
  • manželská zmluva (originál)
  • cestovný pas manžela/ manželky

 

Je nám cťou informovať našich milých návštevníkov, že čas potrebný na vydanie víz je 1 týždeň od dátumu predloženia požadovanej dokumentácie k žiadosti o vízum.Informovať našich návštevníkov, že čas potrebný na vydanie víz je 1 týždeň od dátumu predloženia požadovanej dokumentácie k žiadosti o vízum.

Informujeme našich návštevníkov, že čas potrebný na vydanie víz je 1 týždeň od dátumu predloženia požadovanej dokumentácie k žiadosti o vízum.