Celosvetove otvorení národného projektu v Egypte s názvom „Reviving the Pharaonic Rams Road“

23.11.2021 14:43

Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave má tú česť informovať o blížiacom sa celosvetovom otvorení národného projektu v Egypte s názvom „Reviving the Pharaonic Rams Road“, cesty spájajúcej Luxorský chrám s chrámami Karnak, ktorý je jedným z najväčších medzinárodných projekty v oblasti rozvoja a obnovy archeologických nálezísk.

 

V tejto súvislosti má Veľvyslanectvo tú česť poskytnúť nižšie odkaz na propagačné oznámenie podujatia a oslavu, ktorá ho sprevádza:

https://www.facebook.com/watch/?v=475732127226071  

 

Odkaz na priamy prenos z oslavy bude poskytnutý hneď po jeho prijatí. 

Odkaz na priamy prenos z oslavy nám bude poskytnutý hneď po jeho prijatí.Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave má tú česť informovať o blížiacom sa celosvetovom otvorení národného projektu v Egypte s názvom „Reviving the Pharaonic Rams Road“, cesty spájajúcej Luxorský chrám s chrámami Karnak, ktorý je jedným z najväčších medzinárodných projekty v oblasti rozvoja a obnovy archeologických nálezísk.
 
V tejto súvislosti má Veľvyslanectvo tú česť poskytnúť nižšie odkaz na propagačné oznámenie podujatia a oslavu, ktorá ho sprevádza:
https://www.facebook.com/watch/?v=475732127226071
Odkaz na priamy prenos z oslavy nám bude poskytnutý hneď po jeho prijatí.