Nový egyptský veľvyslanec odovzdal kópie poverovacích listín Ministrovi Lajčákovi

21.11.2014 14:48

Sprostredkovateľská úloha Egypta v blízkovýchodnom mierovom procese, politický vývoj v Egypte s dopadom na bezpečnostnú situáciu v krajine, ale aj otázky dvojstranného záujmu s dôrazom na chýbajúce prvky spoločnej zmluvnej základne boli dnes (21. novembra 2014) hlavnými témami rozhovoru podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s dezignovaným veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky na Slovensku Amrom Wafíkom el-Henáwím pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.
„Funkcie veľvyslanca sa ujímate v čase, keď sú naše vzťahy na vzostupnej úrovni a zintenzívňujú sa, o čom svedčí aj séria vzájomných návštev na najvyššej úrovni. S uspokojením môžem konštatovať, že medzi nami nie sú otvorené politické otázky. To, samozrejme, neznamená, že by nebolo čo zlepšovať: veríme, že po parlamentných voľbách v Egypte sa vytvoria vhodné podmienky na systematické rozšírenie bilaterálnych vzťahov, ktoré prerastie do potrebných dvojstranných zmlúv, hlavne do dohody o zabránení dvojitého zdanenia a dohody o ochrane investícií,“ povedal minister. Ako zdôraznil, Slovensko podporuje snahu Egypťanov vytvoriť demokratickú a prosperujúcu spoločnosť a – ako už bolo viackrát zopakované – sme pripravení pomôcť v transformačných procesoch a podeliť sa o naše skúsenosti z prechodu na trhovú ekonomiku, reforiem v daňovej oblasti a ďalších reformných krokoch. Minister tiež pripomenul zatiaľ vo veľkej miere nevyužitý potenciál spolupráce v oblasti ekonomických vzťahov, kde sa črtajú možnosti najmä pri výstavbe dopravnej infraštruktúry, vodnom hospodárstve, železničnej doprave, strojárstve a poľnohospodárstve. 
M. Lajčák tiež v rozhovore s veľvyslancom naliehal na vyriešenie konzulárnych prípadov tzv. rodičovských únosov detí zo zmiešaných slovensko-egyptských manželstiev, kde sa napriek enormnej snahe dodnes nepodarilo realizovať súdne rozhodnutia egyptských rodinných súdov v prospech zverenia detí do starostlivosti ich slovenských matiek.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEWMAINJDRK-7X8MMJ=9&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_731FEA42AEDCAB4FC1257D97004D8013