Pracovnú príležitosť

27.03.2018 14:51
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave v súčasnosti hľadá kandidátov na obsadenie funkcie Sekretariát / administratívný asistent
 
Pracovná náplň:
- Starostlivosť s agendou veľvyslanca
- Zaobchádzanie s administratívnymi a organizačnými úlohami
- Starostlivosť s komunikáciami s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami
- Online supervízia platformy (Facebook, veľvyslanectvo)
- Vykonávanie každodenných ad hoc úloh 
 
 
požiadavky:
- Anglický jazyk
- slovenský jazyk
- Office (Word, Excel, Outlook)
- Aktívny používateľ WWW
- Predchádzajúca relevantná prax výhodou
- Prax v účtovníctve (DPH a mzdy) výhodou
- Výhoda účtovníctva (DPH a mzdy)Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave v súčasnosti hľadá kandidátov na obsadenie funkcie tajomníka / administratívneho asistenta
 
Zodpovednosť za pozíciu:
- Zaobchádzanie s agendou veľvyslanca
- Zaobchádzanie s administratívnymi a organizačnými úlohami
- Zaobchádzanie s komunikáciami s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami
- Online supervízia platformy (Facebook, veľvyslanectvo)
- Vykonávajte každodenné úlohy ad hoc
 
 
požiadavky:
- Anglický jazyk
- slovenský jazyk
- balík Office (Word, Excel, Outlook)
- Aktívny používateľ WWW
- Predchádzajúca príslušná práca Získajte výhodu
- Výhoda účtovníctva (DPH a mzdy)Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave v súčasnosti hľadá kandidátov na obsadenie funkcie tajomníka / administratívneho asistenta
 
Zodpovednosť za pozíciu:
- Zaobchádzanie s agendou veľvyslanca
- Zaobchádzanie s administratívnymi a organizačnými úlohami
- Zaobchádzanie s komunikáciami s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami
- Online supervízia platformy (Facebook, veľvyslanectvo)
- Vykonávajte každodenné úlohy ad hoc
 
 
požiadavky:
- Anglický jazyk
- slovenský jazyk
- balík Office (Word, Excel, Outlook)
- Aktívny používateľ WWW
- Predchádzajúca príslušná práca Získajte výhodu
- Výhoda účtovníctva (DPH a mzdy)