Nový egyptský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi

26.11.2014 14:46

Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi odovzdal svoje poverovacie listiny mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Egyptskej arabskej republiky v SR so sídlom v Bratislave Amr Wafík el-Henáwí. Egyptský veľvyslanec informoval o aktuálnej politickej, bezpečnostnej a ekonomickej situácii vo svojej krajine, dotkol sa aj bezpečnostnej situácie v regióne. Prezident SR konštatoval, že Egypt vnímame ako dôležitý faktor pre stabilitu v regióne. V rozhovore sa venovali možnostiam vzájomnej ekonomickej spolupráce. Slovensko podporuje egyptskú túžbu po vybudovaní demokratickej a prosperujúcej spoločnosti a je pripravené podporiť Egypt v jeho transformačnom procese. Ponúkame tiež naše skúsenosti z transformačného procesu. Prezident vyjadril nádej, že po parlamentných voľbách, ktoré sa v Egypte budú konať na jar budúceho roka, sa zlepšia podmienky pre rozvoj spolupráce medzi našimi krajinami. 

 

Zdroj: Kancelária Prezidenta SR

www.prezident.sk/?rok-2014&news_id=19775