M. Lajčák: EÚ a arabské štáty by mali regionálne problémy riešiť spoločne

23.12.2016 09:11

(20. decembra) - Na tesnejšiu spoluprácu Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ) pri riešení regionálnych i globálnych problémov vyzval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý zastupoval Slovensko na ministerskom zasadnutí oboch zoskupení v utorok v Káhire. 

Začiatok diskusií zástupcov 28 členských štátov EÚ a 21 členov LAŠ poznamenali najnovšie útoky na civilistov v Berlíne, vražda ruského veľvyslanca v Ankare, či útok bezpečnostné sily v jordánskom Karaku a účastníci ministerskej schôdzky ich zhodne odsúdili. 

„Čelíme podobným výzvam, ktoré nepoznajú hranice, a úspešne ich budeme vedieť zdolať len spoločnými silami,“ konštatoval v Káhire minister M. Lajčák. Vo svojom vystúpení poukázal na to, že strategický dialóg medzi EÚ a LAŠ sa zatiaľ sústredil len na krízový manažment a reagovanie na regionálne konflikty.

„Naše vzájomné vzťahy a spolupráca by nemali byť obmedzené len na otázku riešenia konfliktov, humanitárnu pomoc, či boj proti terorizmu. Všetci predsa vieme, že efektívne nás dopredu dokáže posúvať predovšetkým pozitívna agenda – najmä, ak je podporená intenzívnym dialógom,“ zdôraznil minister M. Lajčák.

„Spoločný dialóg únie a Arabskej ligy by preto mal okrem bezpečnostných aspektov zahŕňať aj oblasti ako je vzdelávanie, výskum, kontakty medzi ľuďmi či medzináboženský dialóg.“ V tejto súvislosti spomenul konkrétny príspevok Slovenska, ktorý šesťnásobne zvýšilo počet štipendií pred mladých ľudí z Blízkeho východu.

„Pri dosahovaní pokroku v jednotlivých oblastiach od seba navzájom závisíme, a preto je dôležité, aby sme takéto podujatia využili na dohodu o konkrétnych krokoch, ktoré nám pomôžu uspieť pri riešení problémov a výziev, ktorým spoločne čelíme,“ uviedol minister M. Lajčák. 

Medzi takéto výzvy zaradil aj migráciu, ktorá v rozličných formách zasahuje tak krajiny EÚ, ako aj LAŠ. Arabské krajiny sú, podobne ako európske, cieľovou destináciou migrácie, ale veľmi často aj jej tranzitom, a v niektorých prípadoch aj zdrojom.

„Migrácia tu ako výzva bude niekoľko generácií a vyžaduje si celosvetovú pozornosť. Z pohľadu Európy je pri tom potrebná spolupráca s najbližšími regionálnym partnermi, lebo žiadny štát, ani žiadny región sa s ňou nevysporiada sám,“ zdôraznil minister M. Lajčák.

Na okraj ministerského zasadnutia EÚ-LAŠ ešte rokoval bilaterálne s ministrom zahraničných vecí Palestínskej samosprávy Rijádom Malkím, s ktorým zhodnotili možnosti oživenia stagnujúcich vyjednávaní medzi Palestínou a Izraelom a medzinárodné aspekty blízkovýchodného mierového procesu. 

Tejto téme sa minister M. Lajčák venoval aj v rozhovore s francúzskym ministrom pre Európu Harlemom Désirom, keď hovorili o pripravovanej blízkovýchodnej konferencii v Paríži zameranej práve na vnesenie novej dynamiky do celého procesu. 

O vývoji v Sýrii a dopadoch na Libanon diskutoval minister M. Lajčák s libanonským ministrom zahraničných vecí Basilom Džibranom, ktorému zároveň zablahoželal k zostaveniu novej libanonskej vlády.

Obsiahly rozhovor absolvoval minister M. Lajčák s maltským partnerom Georgom Vellom, pričom sa zamerali na zosumarizovanie skúseností Slovenska z predsedníctva v Rade Európskej únie a spoločne prebrali, čo v európskej agende čaká Maltu ako nasledujúcu predsednícku krajinu.

Pred ministerskou schôdzkou EÚ-LAŠ sa minister M. Lajčák ešte zúčastnil na spoločnom rokovaní krajín Vyšehradskej štvorky s Egyptom v osvedčenom partnerskom formáte V4 plus. S egyptským ministrom Sámihom Šukrím a kolegami z Poľska, Maďarska a ČR zhodnotili aktuálny vývoj v regióne, kde Egypt zohráva úlohu vplyvného aktéra a venovali sa tiež možnostiam prehĺbenia praktickej spolupráce V4 s Káhirou. V tom sa ako perspektívne javí využitie transformačných skúseností stredoeurópskeho regiónu pri reformovaní egyptskej ekonomiky. 

 

Zdroj: MZVEZ SR:

https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/m-lajcak-eu-a-arabske-staty-by-mali-regionalne-problemy-riesit-spolocne-kahira?p_p_auth=cwj84YG9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F