Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave

 

 

Úradné hodiny:        pondelok až štvrtok: 

                             9:00 - 16:00

                             piatok:     

                             9:00 - 15:00

Konzulárne hodiny:  pondelok, streda, piatok:

                             9:00 - 12:00   

 

Radi by sme informovali verejnosť, že veľvyslanectvo bude zatvorené v utrok 30.10.2018 a štvrtok
 01.11.2018 . 
 

 

Dôležité upozornenie!!!

Od 1. júna 2016 sídli náše veľvyslanectvo na novej adrese v historickom centre Starého Mesta Bratislavy na Panskej ul. č. 14. 

Telefonické linky, e-maily, ako aj úradné a konzulárne hodiny ostali nezmenené.

        Máme tú česť oznámiť Vám, že zákon Egyptskej arabskej republiky zakazuje používanie akéhokoľvek bezpilotného lietajúceho predmetu, akéhokoľvek predmetu, ktorý môže lietať pomocou akejkoľvek technológie a akejkoľvek formy alebo veľkosti a ktorý môže byť naložený s dodatočným zaťažením , vrátane zariadení, vybavenia, zbraňových systémov, munície, čo predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny a je ovládané na diaľku.

 

       Zákon tiež stanovuje, že je zakázané dovážať, vyrábať, montovať, obchodovať, vlastniť, obchodovať alebo používať bezdrôtové motorové lietadlá bez získania povolenia od príslušného orgánu s ohľadom na ustanovenia zákona o civilnom letectve, ktorý bol vyhlášený zákonom č. 38 z roku 1981.