Stručná bilaterálna história

Egyptská reprezentácia na Slovensku je pod vedením veľvyslanca od roku 2007. Súčasný veľvyslanec, J. E. pán Amr Elhenawy, ktorý odovzdal svoje poverovacie listiny slovenskému prezidentovi v novembri 2014.

Egypt uznal Slovenskú republiku 1.1.1993, čo bolo opätované založením slovenskej misie v Káhire, ktorá je pod vedením veľvyslanca od roku 2002.

Protokol o spolupráci a konzultácii bol podpísaný medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín v roku 1994, prvé bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave v roku 1996.